اکسون الکتریک زیگورات

تامین تجهیزات برق و روشنایی

اکسون الکتریک زیگورات

راه اندازی نیروگاه برق

اکسون الکتریک زیگورات

اجرای کلیه پروژه های تاسیسات الکتریکی

قبلی
بعدی

اکسون الکتریک زیگورات

مشاوره، طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی کلیه تاسیسات الکتریکی، تجهیزات برق و روشنایی ، طراحی و اجرای زیر ساخت شبکه

خدمات اکسون الکتریک زیگورات

مشاوره و طراحی کلیه تأسیسات الکتریکی

طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی انواع ساختمانها و برجهای مسکونی، تجاری و اداری با استفاده از بروزترین سیستم ها

نصب و راه اندازی کلیه تأسیسات الکتریکی

اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی انواع ساختمانها و برجهای مسکونی، تجاری و اداری با ارائه‌ برنامه زمانبندی و به کارگیری کادر متعهد و مجرب مهندسی و اجرایی

تأمین تجهیزات برق و روشنایی، طراحی و اجرای زیر ساخت شبکه

ارائه مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات و اجرا توسط تیمی متشکل از متخصصانی مجرب

تحویل پروژه در زمان دقیق

توضیحات بیشتر

مشاوره و طراحی

طراحی زیر ساخت شبکه توسط تیمی متشکل از متخصصان

نصب و راه اندازی

با بروز ترین تجهیزات

بازگشت به بالا