اجرای کلیه پروژه های تاسیسات الکتریکی

اجرای EPC کلیه پروژه های مهندسی، برق، الکترونیک و IT

تجهیزات برق و روشنایی

اجرای عملیات سینی گذاری و کابل کشی و روشنایی کانالهای تاسیسات و کلیه دپارتمان ها ،نصب تجهیزات برقی و کنترل کلیه دپارتمان ها، نصب تجهیزات برق و کنترل پست های برق از جمله، ترانس ها، تابلوها، روشنایی و عملیات سینی گذاری و کابل کشی، نصب و راه اندازی سیستم کنترل کل خط تولید

طراحی و اجرای زیرساخت شبکه

امروزه زیرساختهای شبکه داده، اساس فعالیتهای تمام سامانه های فناوری اطلاعات می باشد. کارشناسان ما با پشتوانه تجربه انجام پروژه‌های متعدد در زمینه طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های مختلف (شبکه‌های محلی، شبکه‌های گسترده و شبکه‌های بین‌شهری) توانایی طراحی و اجرای شبکه، سرویس‌های شبکه‌ای، سیاست‌های بهره برداری و پشتیبانی از شبکه مطابق استانداردهای رایج را دارا می‌باشند.

بازگشت به بالا